Diskussionsfrågor till När gud var en kanin

  1. Vad tycker du är bokens huvudtema och vad tycker du om det?

  2. Hur reagerade du på hur Elly förändras i andra halvan av boken, när hon går från barn till vuxen?

  3. Hur utforskar När gud var en kanin förhållandet mellan syskon? Kan man jämföra Ellys förhållande till Joe med hennes fars förhållande till Nancy?

  4. Vad är det som gör att Elly och Jenny Penny dras till varandra och bildar en sådan stark vänskap? Och förändras detta allt eftersom romanen fortskrider?

  5. I andra halvan av romanen har karaktärerna blivit vuxna. Blev de som du skulle ha förväntat dig?

  6. Som barn är både Elly och Jenny Penny fascinerade av religion och huruvida människorna omkring dem tror på Gud. Varför tror du att det är så viktigt för dem?

  7. Familjen är ett av bokens huvudteman. Hur skapar författaren ett trovärdigt band mellan karaktärerna?

  8. Författaren använder moderna historiska händelser som bakgrund till historien. Hur reagerar du på det?

  9. Boken består av två olika delar. Hur upplevde du ett sådant upplägg?

  10. Boken innehåller ett flertal bikaraktärer (Mr Golan, mrs Penny, Nancy, Ginger, Arthur, Charlie). Hur bidrar de till berättelsen? Vad tycker du om dem?